Tag Archives | cowgirls

Lễ hội Jubilee hay là cuộc đấu ngựa Rodeo

Ngày Jubilee dịch ra theo từ điển tiếng Anh thì có nghĩa là ngày kỉ niệm và thường là ngày kỉ niệm lớn. Có lẽ chính vì vậy hàng năm cứ khoảng từ sau ngày quốc khánh Mỹ thì tiếp theo đó sẽ là một tuần liên tiếp với rất nhiều hoạt động kỉ niệm […]