Archive | Món chính

moo nam tok - waterfall pork

Nam Tok moo (Thai Spicy Pork Salad)

Món ăn này được xếp sau Tom Yum Goong về độ popular nhưng gia vị của nó có phần thanh hơn và nguyên liệu cũng dễ dàng có thể kiếm được ở mọi nơi ^^. Cách làm món này cũng k quá khó nhưng phải có thêm một thứ gia vị đó là thính xay […]