Tag Archives | tapioca flakes

Chả cốm – Hương vị mùa thu Hà Nội

Hi mọi người, Tự dưng trong đầu tớ cứ văng vẳng câu hát quen thuộc của bài “Nhớ mùa thu Hà Nội”: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”