Archive | Món Việt

moo nam tok - waterfall pork

Nam Tok moo (Thai Spicy Pork Salad)

Món ăn này được xếp sau Tom Yum Goong về độ popular nhưng gia vị của nó có phần thanh hơn và nguyên liệu cũng dễ dàng có thể kiếm được ở mọi nơi ^^. Cách làm món này cũng k quá khó nhưng phải có thêm một thứ gia vị đó là thính xay […]

Phở cuốn Hà Nội trong lòng Singapore ^^

Phở (Vietnamese noodle) từ xưa đã vô cùng nổi tiếng. Nhắc tới Vietnamese cuisine là k ai k nhắc tới “phở”… Có thể nói, phở như là linh hồn của người Việt Nam – Vietnamese spirit :X…Người Việt Nam mình cũng luôn sang tạo trong cách ăn. Phở có phở nước, phở xào, phở chiên […]