Archive | April, 2016

Niềm hạnh phúc lớn lao

Chào cả nhà, Đã hơn 3 tháng trời sau bài entry của cùng của tớ. Có lẽ nhiều người tự hỏi chắc một lần nữa có lẽ tớ lại định bỏ blog mốc meo hihi… Chính vì thế, tớ đang cố gắng tranh thủ gõ những dòng này để update cùng cả nhà tình hình […]